Werk Tekstbureau Susanna schrijft

In 2007 startte ik mijn eigen tekstbureau en noemde dat Heart Feelings. In 2014 doopte ik de naam om tot Susanna schrijft.  Ik schrijf in opdracht zakelijke teksten voor bedrijven en organisaties. Online en offline.

Tekstschrijven I Bedrijfsjournalistiek

Opleidingsinformatie ROC van Amsterdam

Welke opleiding past het best bij je interesses en plannen? Voor aankomende mbo-studenten van het ROC van Amsterdam schreef ik opleidingsinformatie (wervend en realistisch) in de Podiummagazines. Studierichtingen: Handel & Ondernemerschap; Luchtvaart, Transport en Logistiek; Zakelijke Dienstverlening & ICT; Techniek & Technologie.

Managementverhalen ROC van Amsterdam

Teammanagers van het ROC van Amsterdam (College Westpoort) kregen de onderwijsinspectie op bezoek. Ik verwerkte hun ‘bloedstollende’ ervaringen in  leerzame verhalen. Mijn verslag leidde tot aanbevelingen, het management gebruikte de bevindingen voor interne kennisdeling.

‘Susanna heeft voor ons regelmatig in onze eigen organisatie onderzoek gedaan naar de uitvoering van het onderwijs. Hier schrijft ze columns of artikelen over waarbij ze heel helder beschrijft wat de ervaringen van onze medewerkers zijn rond bepaalde thema’s. Deze stukken gebruiken wij voor interne kennisdeling, als casuïstiek tijdens studiedagen voor management en soms voor externe berichtgeving. Susanna kan zich snel inwerken/inleven in de dagelijkse gang van zaken, is helder en beknopt en schept een sfeer van vertrouwen waardoor mensen echt zeggen wat ze belangrijk vinden.’
Nelie Groen, Algemeen directeur ROC van Amsterdam (College Westpoort)

Journalistiek verhalen relatiemagazine Nederlands Philharmonisch orkest

Klassieke muziek saai en alleen voor oude mensen? Nee hoor, Het Nederlands Philharmonisch orkest maakt toegankelijke klassieke muziek van hoge kwaliteit voor iedereen. En ik schrijf er boeiende verhalen over.

Webteksten NedPhO GO!, Nederlands Philharmonisch Orkest
Wat een leuk orkest! Dat moest van de webteksten afspatten, die ik schreef voor over  NedPhO GO!. Ook moesten ze uiteenlopende doelgroepen aanspreken: leerkrachten uit het basisonderwijs en van middelbare scholen, subsidieverstrekkers, zorginstellingenmanagers en gemeenteambtenaren. Dat is gelukt.

 ‘Susanna schrijft voor het NedPhO-relatiemagazine Encore verhalen die vertellen hoe NedPhO GO! een breed publiek laat kennismaken met klassieke muziek. Zij heeft een frisse schrijfstijl, belicht onderwerpen op een prikkelende manier, heeft oog voor detail en werkt professioneel (ze maakt heldere afspraken en verdiept zich goed in het onderwerp).’
Ciska van der Have, Nederlands Philharmonisch Orkest

 Journalistiek verhalen voor Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Hoe informeer en bind je  managers en medewerkers van ruim twintig basisscholen? Met boeiende, herkenbare verhalen die lekker lezen en veel interessants te bieden hebben. Ik schreef ze voor het personeelsblad van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.

Interviews voor de tentoonstellingscatalogus De dood leeft (Tropenmuseum)

Op verzoek van het Tropenmuseum bracht ik een dag door op begraafplaats De Nieuwe Ooster en tekende daar persoonlijke verhalen op van nabestaanden. Het resultaat: zes openhartige interviews die een prominente plek kregen in de tentoonstellingscatalogus De dood leeft.

Redactie

Bladformule personeelsblad Noord/West Report

Hoe voer je de mbo-modernisering uit in je al je onderwijsteams? Zorg dat iedereen goed is geïnformeerd, geef handvatten en deel ervaringen. Zo ontstond het personeelsblad van het ROC van Amsterdam Groot West/Westpoort, Noord/West Report. Ik ontwikkelde de bladformule.

Bureauredactie Noord/West Report

Ik verzorgde als bureauredacteur de redactie van Noord/West Report, het personeelsblad van ROC van Amsterdam Groot West/Westpoort. In deze rol coördineerde ik het redactionele proces en adviseerde over inhoud.

‘Met Susanna werk ik al een aantal jaren met plezier samen en dat is zeer tot tevredenheid. Susanna is een creatieve schrijfster, die altijd goed voorbereid aan de slag gaat, integer is, goed luistert naar de opdrachtgever, meedenkt en altijd de juiste toon weet te raken.’
Sandra Poorthuis, Hoofd Communicatie en Beleidsontwikkeling, ROC van Amsterdam (College Westpoort)

Ook help ik je graag met:

  • Voor corporatebrochures van Van Rossum Ingenieurs schreef ik nieuwe passages, die aansloten bij de zakelijke stijl en toon van de bestaande teksten.
  • Op verzoek van werving- en selectiebureau HEADSEARCH haalde ik de bezem door het onderdeel ‘In Finance’ van de website en schreef nieuwe teksten. Met behoud van zakelijke toon.
  • Berichten voor de nieuwsbrief Uniformering Deelnemers Administratie van het ROC van Amsterdam.
  • Promotietekst over ROC van Amsterdam Airport om zich te presenteren aan een buitenlandse, politieke delegatie.
  • Met behoud van de formele stijl en toon spelling en taalgebruik de spelling nalopen in het Bestuursverslag van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.
  • Vereenvoudigen van taalgebruik van het schoolprofiel van Basisschool De Kraanvogel om de inhoud voor ouders met verschillende opleidingen en achtergronden begrijpelijk te maken.
  • Spelling en taalgebruik controleren  in leaflets met opleidingsinformatie van ROC ASA/Amarantis Onderwijsgroep.
  • Spelling en taalgebruik in corporatebrochures van Van Rossum Raadgevende Ingenieurs bv.