Freelancebedrijfsjournalist voor bedrijfsverhalen

Een levendig, geanimeerd verhaal past net zo goed in een corporate magazine als in een glossy. Als het maar steekhoudend is en leest als een trein. Ook leg ik als freelancebedrijfsjournalist organisatieverhalen vast voor interne kennisdeling.

Boeiende verhalen voor corporate magazines

Personeelsbladen saai en slechts spreekbuis van de baas? Welnee. Niet als je waarachtige, nuttige informatie biedt, waar medewerkers zelf ook echt wat aan hebben. Reken maar dat ze de bijdragen lezen. En klanten en stakeholders zijn steeds weer blij verrast door je relatiemagazine omdat er veel wetenswaardigheden in staan. Interessant om te lezen en te delen.

Organisatieverhalen voor interne kennisdeling

Ervaring van mensen die dagelijks beleid en plannen uitvoeren is essentiële input voor de bedrijfsvoering. Hoe beleven betrokkenen ontwikkelingen, processen en gebeurtenissen rond de organisatie? Via interviews en rondetafelgesprekken leg ik hun bevindingen vast. Het biedt organisaties handvatten om kennis uit te wisselen en verbeterpunten te formuleren. Ook is het nuttige gespreksstof voor managementbijeenkomsten en studiedagen.

Journalistieke werkwijze

Tijdens mijn werk, gebruik ik journalistiek gereedschap: bronnen checken (één bron is geen bron) en hoor en wederhoor (hoor ook de andere partij). En uiteraard is de verslaglegging feitelijk en objectief. Ook ga ik netjes om met de kwaliteitseisen van de journalistiek genres. Mijn artikelen  krijgen hierdoor kop en kont, hebben diepgang, en zijn realistisch en geloofwaardig.

Grondige aanpak

Voordat ik als freelancebedrijfsjournalist op pad ga, overleg ik altijd goed het wie, wat en waarom van het verhaal. Waar gaan we het precies over hebben en waarom nu? Wat is de aanleiding om het onderwerp aan te kaarten? Wie hebben baat bij de inhoud? Hoe steken we het verhaal in? Door deze professionele aanpak krijg je een relevant, inhoudelijk verhaal waar lezers – en de opdrachtgever – ook echt wat aan hebben.

Freelancebedrijfsjournalist voor:

achtergrondartikelen I interviews I nieuwsberichten I portretten I reportages I rondetafelgesprekken I samengestelde producties I testimonials

  • Door mijn uitnodigende stijl van interviewen komen diepere motieven omhoog.
  • Ik ga zorgvuldig om met verhoudingen binnen en buiten de organisatie.
  • Mijn teksten zijn journalistiek verantwoord én toegankelijk.
  • Ik bewaak vanuit mijn redacteursrol de kwaliteit van mijn eigen stukken.