Tekstredactie

Tekstredactie zorgt voor een logisch, helder en foutloos verhaal. Rammelt de opbouw? Schort het aan de toon? Lopen de zinnen niet lekker of struikel je over de spelling? Ik schaaf je tekst bij.

Effectieve opbouw

Door teksten goed op te bouwen, kun je de verwachting van lezers sturen. Elk tekstgenre stelt hierbij zijn eigen eisen. Een wervende tekst bewaart de overtuigende call to action bijvoorbeeld tot het laatst. Terwijl een informatief nieuwsbericht de kern al aan het begin vertelt. Een uitweidend achtergrondartikel heeft juist een pakkend begin, een midden met onderbouwing en een concluderend slot. Tijdens tekstredactie controleer ik of dit goed gebeurt.

Duidelijke routing

Soms staat het er allemaal wel, maar is de route in je tekst onduidelijk. Het intro stuurt lezers de verkeerde kant op, de titel en kopjes vertellen niet wat erna komt, of de volgorde is verwarrend. Je lezers komen bijvoorbeeld twee keer praktisch dezelfde informatie tegen of missen juist iets. Ik geef je tekst richting. Met een heldere indeling, een duidelijke routing , en samenhangende alinea’s en zinnen.

Logische inhoud

Het is lastig kritisch naar je eigen tekst te kijken: hoe logisch is het wat er staat? Kondig je drie oplossingen aan, maar noem je er slechts twee? Begin je in je slotstuk aan een nieuw onderwerp? Zijn de gedachtesprongen niet meer te volgen? Ik koester een gezond argwaan tegen de inhoud van je tekst, pak de hiaten, doublures, inconsequenties en ‘onzin’ aan, en doe suggesties voor verbeteringen.

Toegankelijke stijl

Soms vertelt de tekst precies wat je kwijt wilt, alleen schort het aan de stijl, toon en woordkeuze. De formuleringen in een rapport dat net uit de printer is gerold, kunnen bijvoorbeeld net wat toegankelijker. Of een wat verouderde, brochuretekst heeft een frisse make-over nodig. Ik herschrijf je tekst, en maak ‘m prettig leesbaar met alledaagser taalgebruik en korte, duidelijke zinnen.

Foutloze teksten

Het is jammer als een goed, inhoudelijk verhaal , een wervende brochuretekst of een zinderend blog vol staat met spel- en taalfouten. Deze stoorzenders leiden de aandacht van je boodschap af. Ik controleer daarom de spelling en interpunctie. Ook pas ik de zinsbouw aan, haal de stijlfouten (waaronder grammaticale uitglijders) eruit en zorg voor consequent woordgebruik.

Tekstredactie: heldere, foutloze teksten

Jij schrijft gewoon op wat jij wilt vertellen. Ik zorg met tekstredactie voor een duidelijk, relevant, foutloos verhaal dat prettig leest. Ik redigeer:

artikelen I blogs I brieven I flyers I folders I mailings I nieuwsbrieven I opleidingsinformatie I persberichten I rapporten I schoolgidsen I whitepapers.