Werkwijze tekstbureau Susanna schrijft

Mijn werkwijze is grondig, mijn afspraken zijn duidelijk:

 Stap 1 Kennismaking  I Opdrachtomschrijving

 • We voeren een vrijblijvend (en gratis) kennismakingsgesprek.
 • Ik inventariseer de wensen bij de tekst en formuleer een opdrachtomschrijving.

Stap 2: Offerte I Opdracht

 • Klikt het? Ik stuur een vrijblijvende offerte op basis van de opdrachtomschrijving.
 • Tegelijk koppel ik de opdrachtomschrijving terug (heb ik het goed begrepen?)
 • Ziet de offerte er goed uit? Dan geef je je akkoord op de offerte.
 • Wanneer de opdrachtgever een offerte goedkeurt, is sprake van een opdracht.

Stap 3: Productiefase:

 • Ik ga met de opdracht aan de slag. Ik schrijf een goede tekst of pak de redactieklus op.
 • Als het nodig is, hebben we tussentijds via de mail of telefoon overleg.

Stap 4: Correctie:

 • Ik mail je de conceptteksten voor feedback. Waar nodig, stuur ik een opmerking, vraag of aanbeveling mee.
 • Je koppelt je opmerkingen terug. Ik verwerk ze in de tekst.
 • Een tweede correctieronde nodig? Geen probleem: jij geeft je wensen door, ik pas aan.
 • Ik stuur de aangepaste teksten voor definitief akkoord.

Stap 5: Oplevering I Afronding:

 • Je ontvangt de definitieve, geaccordeerde tekst kant-en-klaar als Word-bestand via de mail.
 • Je ontvangt ten slotte een factuur, conform de offerte.

Zie ook: tarieven tekstbureau Susanna schrijft